รู้ตัว by teelukratree

รู้ตัว by teelukratree
teelukratree shared this picture from this spot in Montecarlo on December 12, 2014 at 09:17AM.

Previous Entries รอเวลาอยู่#ไม่มาซักที Next Entries ภายใต้คำว่า "ไม่เป็นไร" มีคำว่า "เสียใจ" อยู่มากมาย by teelukratree

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.